Завдання військово-патріотичного виховання:

 • формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей;
 • виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції та інших законів України, соціальної активності і відповідальності за доручені державні та громадські справи;
 • формування здібностей до аналізу зовнішнього та внутріполітичного становища, вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі і світі, свою роль та місце в цих подіях;
 • створення нормативно-правової бази та комплексу заходів щодо виховання патріотичних почуттів і свідомості громадян України;
 • формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості;
 • підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді, формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях, здійснення конкурсного відбору кандидатів для вступу у вищі військові навчальні заклади і проходження військової служби за контрактом;
 • створення системи військово-патріотичного виховання.

Напрями військово-патріотичного виховання:

 1. державний - базується на забезпеченні державою системи військово-патріотичного виховання;
 2. соціальний - ґрунтується на вивченні норм моралі, їх дотриманні, орієнтований на усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей та інтересів, виховання шанобливого ставлення до культури, історії,
  мови, звичаїв і традицій українського народу;
 3. військовий - передбачає вивчення військової історії України, переможних битв українського війська, основних зразків техніки й озброєння Збройних Сил України, набуття початкових навичок користування" ними, підвищення фізичної загартованості в інтересах підготовки до захисту Вітчизни;
 4. психолого-педагогічний - ґрунтується на вивченні психологічних особливостей молоді, їх урахуванні у процесі підготовки юнаків до військової служби, проведенні методичної роботи з узагальнення та поширення передового досвіду військово-патріотичного виховання, вдосконаленні форм і напрямів цієї діяльності;
 5. правовий - передбачає формування глибоких правових знань, прищеплення високої правової культури.

Методи військово-патріотичного виховання:

 • переконання - формування впевненості в суспільній корисності діяльності з підготовки до захисту Вітчизни;
 • стимулювання - реалізується в різноманітних формах заохочення та змагання;
 • особистий приклад - діяльність вихователя, який має бути взірцем для молоді, має забезпечувати педагогічні вимоги, вміє давати доручення і перевіряти його виконання;
 • самопідготовка - процес активного формування і самовдосконалення молодої людини, виховання почуття патріотизму, яке реалізується шляхом самозобов'язання, самостійного навчання та самоконтролю.

Напрямки роботи з батьківським активом:

 • роз'яснення батькам завдань військово-патріотичного виховання учнів;
 • ознайомлення батьків з основними методами військово-патріотичного виховання дітей;
 • залучення батьків до участі в позакласній та позашкільній роботі (допомога в проведенні походів, екскурсій, військових ігор, керівництво гуртками, бесіди з учнями) на патріотичні теми, різноманітні форми спільної пошукової і творчої діяльності.
 • різноманітні професійні знання та вміння батьків, їх захоплення при вмілому педагогічному керівництві з боку вчителів допоможуть збагатити позакласну військово-патріотичну роботу з учнями.

Рекомендації батькам щодо форм та методів військово-патріотичного виховання учнів у сім'ї:

 • ознайомлення дітей із сімейними бойовими та трудовими традиціями;
 • бесіди про героїчні подвиги українського народу;
 • читання та обговорення з дітьми книг на військово-патріотичну тематику;
 • спільний перегляд героїко-патріотичних фільмів, телевізійних передач;
 • заохочення дітей до участі в догляді за могилами воїнів та надання допомоги інвалідам війни;
 • розвиток інтересу до військової професії і служби в Збройних силах України;
 • фізична підготовка та загартування дітей.