Учні мають право:

1. Зберігати власну індивідуальність, повагу до своєї гідності незалежно від статі, кольору шкіри, релігії, національного та соціального походження, стану здоров’я або політичних переконань.

2. Виявляти ініціативу і творчість, набуваючи знань і вмінь, використовуючи при цьому можливості школи.

3. Відкрито висловлюватися в тактовній формі, не принижуючи гідності інших, усно, письмово або через засоби масової інформації думку щодо змісту, якості навчання, громадського життя школи.

4. Отримувати роз’яснення від адміністрації школи, вчителів, класного керівника, представників органів учнівського самоврядування з питань організації навчального та виховного процесу в школі.

5. Представляти школу на олімпіадах, конкурсах, оглядах, змаганнях та інших заходах відповідно до своїх інтересів, можливостей та умінь.

6. Обирати й бути обраним до Ради школи, органів учнівського самоврядування.

7. Бути проінформованим заздалегідь про термін і обсяг письмових контрольних робіт, заліків, тестів (Згідно зі Статутом школи).

8. Відпочивати під час перерв між уроками, у період шкільних канікул.

9. Брати участь у роботі асоціацій і мирних зборів неполітичного характеру, що сприяють фізичному, розумовому, духовному, моральному і соціальному розвитку особистості.

Учні зобов'язані:

1. Поводити себе у будь-якій ситуації гідно.

2. Оптимально використовувати час, призначений для навчання у школі та вдома, старанно працювати над розширенням своїх знань; систематично готуватися до занять у школі, сумлінно виконувати домашні завдання, прагнути самовдосконалення та саморозвитку.

3. Цінувати свій і чужий час, дотримуватися установленого режиму дня.

4. Піклуватися про честь і підтримку традицій школи.

5. Підкорятися рішенням адміністрації, педагогічного колективу, Ради школи, постановам органів класного та шкільного самоврядування.

6. Виявляти повагу до вчителів та інших працівників школи.

7. Діяти на благо шкільного колективу: брати участь у громадському та культурному житті класу, школи, міста й суспільно корисній праці.

8. Дбайливо ставиться до книжок, підручників, шкільного майна.

9. Бути охайними, дотримуватися правил гігієни, турбуватися про здоров’я та безпеку власного життя і тих, хто поряд. Школяр не курить, не вживає алкоголю і наркотиків.

10. Беззаперечно дотримуватися правил техніки безпеки на уроках, під час проведення позакласних і позашкільних заходів.

11. Підтримувати чистоту і порядок у класі, школі, турбуватися про естетичний вигляд школи та її території, берегти зелені насадження.